Реєстр форм звiтних документiв платникiв податкiв юридичних та фiзичних осiб для занесення до електронної бази звiтних документiв ДПC України

1.

PDF_ALL

архів електронних форм документів податкової звітності у форматі PDF

2.

XSD_ALL

архів схем контролю XML-документів

3.

Common_types

Загальний опис типів полів, які використовуються в схемах контролю (XSD файлів). Обов’язковий файл для формування звітності у форматі XML.

№ з/п.

Iдентифiкатор форми за реєстром ДПСУ

Перелiк додаткiв

Назва форми звiтностi

Документ, що регламентує впровадження

Документ ф/ ю особи

Термiни подання звiтiв

Перiод, в який заноситься звiт

Дата внесення останнiх змiн

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

1

J0100112

J0110103, J0110203, J0110304, J0110602, J0110702, J0111102, J0111202, J0111302, J0111403, J0111502, J0111602, J0111703, J0111901

Декларація з податку на прибуток підприємства (з додатками)

Наказ Мiнфiну України вiд 28.09.2011 № 1213, затверджений в Мiнiстерствi юстицiї України 20.10.11 за № 1215/19953 (iз змiнами внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 05.12.2012 №1281)

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

В 2011 р. - другий квартал; - другий і третій квартали; - другий - четвертий квартали. квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

2

J0120012

J0120102, J0120203, J0120303, J0120602, J0120702, J0121102, J0121202, J0121302, J0121403, J0121502, J0121602, J0121703, J0121901

Декларація з податку на прибуток підприємства суб'єкта космічної діяльності (з додатками)

Наказ Мiнфiну України вiд 28.09.2011 № 1213, затверджений в Мiнiстерствi юстицiї України 20.10.11 за № 1215/19953 (iз змiнами внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 05.12.2012 №1281)

Ю

щорічно протягом 60 днів наступних після звітного року

В 2011 р. - другий квартал; - другий і третій квартали; - другий - четвертий квартали. квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

3

J0100310

J0130102, J0130203, J0130302, J0130403, J0130502, J0130603, J0130702, J0130902, J0131003, J0131202, J0131302, J0131403, J0131601

Декларація з податку на прибуток банку (з додатками)

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.12.11 №1683, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.01.12 за №16/20329 (iз змiнами внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 05.12.2012 №1281)

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

В 2011 р. - другий квартал; - другий і третій квартали; - другий - четвертий квартали. квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

4

J0100412

J0140102, J0140202, J0140303, J0140402, J0140502, J0140602, J0140702, J0140803, J0141001

Декларації з податку на доходи(прибуток) страховика (з додатками)

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22.06.12 № 759, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 19.07.2012 р. за №1220/21532 (iз змiнами внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 05.12.2012 №1281)

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

В 2011 р. - другий квартал; - другий і третій квартали; - другий - четвертий квартали. квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

5

J0100512

J0150102, J0150203, J0150303, J0150602, J0150702, J0151102, J0151202, J0151302, J0151403, J0151502, J0151602, J0151703, J0151901

Декларація з податку на прибуток підприємства основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції (з додатками)

Наказ Мiнфiну України вiд 28.09.2011 № 1213, затверджений в Мiнiстерствi юстицiї України 20.10.11 за № 1215/19953 (iз змiнами внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 05.12.2012 №1281)

Ю

щорічно протягом 60 днів наступних після звітного року (звітний рік - з 01липня попереднього року по 30 червня поточного)

рік

01.08.2006

6

J0100606

J0165101, J0165201, J0165301

Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території україни через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності

наказ ДПА України від 28.02.2011 № 115, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.03.11 № 399/19137

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

В 2011 р. - другий квартал; - другий і третій квартали; - другий - четвертий квартали. квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

7

J0100805

J0185101, J0185201

Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби

наказ ДПА України від 28.02.2011 № 115, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.03.11 № 399/19137

Ю

"-"-

В 2011 р. - другий квартал; - другий і третій квартали; - другий - четвертий квартали. квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

8

J0101206

J0113002, J0113103, J0113302, J0113402, J0113802, J0113902, J0114003, J0114201

Податкова декларація про результати спільної діяльності на території україни без створення юридичної особи

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.10.2011 № 1352, затвердженого в Мiнiстерствi юстицiї України 11.11.11 №1290/20028 (iз змiнами внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 05.12.2012 №1281)

Ю

"-"-

В 2011 р. - другий квартал; - другий і третій квартали; - другий - четвертий квартали. квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

9

J0101707

J0117102, J0103704

Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства

наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2013 №39, лист ДПС України від 04.02.2013 №2665/7/15-1317 «Про подання розрахунку консолідованого податку на прибуток».

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

10

J0101908

J0119701

Податковий звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ

наказ ДПА України від 31.01.11 № 56, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2011 за №192/18930

Ю

"-"-

В 2011 р. - другий квартал; - другий і третій квартали; - другий - четвертий квартали. рік

01.08.2006

11

J0103505

J0135002

Податкова декларація платника єдиного податку – юридичної особи

наказ Міністерства фінансів України 'Про внесення змін до форм податкових декларацій платника єдиного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року №1688' від 07.11.2012р. №1159, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.11.2012р. за №1998/22310

Ю

до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

12

J0103703

Повiдомлення юридичної особи щодо сплати консолiдованого податку на прибуток

наказ ДПА України від 24.01.11 № 36, затвердженого в Міністерстві юстиції України 14.02.11 за №188/18926

Ю

в терміни місячної звітності

місяць

01.08.2006

13

J0103901

Звіт про цільове використання коштів, отриманих підприємством суднобудівної промисловості у вигляді авансових платежів та попередньої оплати від замовників морських та річкових суден

наказ Державної податкової адміністрації України від 19 грудня 2007 року N 714, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 р. за N 1397/14664.

Ю

щоквартально протягом 40 днів наступних після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

14

J0104403

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

наказ ДПА України від 28.02.2003 № 98, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.03.2003 за № 221/7542 ( в редакції наказу ДПА України від 20.04.2005 № 145)

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць

01.08.2006

15

J0104507

Розрахунок сум, що вносяться до державного бюджету підприємством-монополістом у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці

Постанова КМ України від 26.06.2007 № 865.

Ю

за три дні до закінчення терміну (сплата до 25 числа місяця наступного за звітним

місяць

01.08.2006

16

J0105002

Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, виплати щомісячної грошової компенсації втрат у зв'язку з утриманням цього податку

Постанова КМ України від 15.01.04 N 44

Ю

не пізніше 20 числа кожного місяця, що настає за звітним кварталом

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

17

J0108001

Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1026, зареєстрований в Міністерстві юстиції України України від 12.01.11 №29/18767

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

01.08.2006

18

J0108207

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

наказ ДПА України від16.05.2011 №285 «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» , зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.05.11 за № 643/19381

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

19

J0108302

Звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів

наказ Міністерства фінансів України від 21.12.11 №1685 «Про затвердження форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.11 за №1529/20267 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 26 вересня 2012 року N 1032)

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

20

J1104302

Звіт про цільове використання сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, звільнених від обкладання ввізним митом, і устаткування та обладнання, звільнених від обкладання податком на додану вартість (на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області)

наказ ДПА України, Державної митної служби України від 07.04.1999 № 188/204, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.04.1999 № 268/3561 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом ДПА України та Державної митної служби України від 04.01.2002 № 5/7)

Ю

щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним

місяць

01.08.2006

21

J0109101

J0119101

Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України

постанова КМУ від 15.02.12 №98 «Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової декларації».

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

В 2011 р. - другий квартал; - другий і третій квартали; - другий - четвертий квартали. квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

22

J0109201

J0119201

Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств. який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції

постанова КМУ від 15.02.12 №98 «Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової декларації».

Ю

щорічно протягом 60 днів наступних після звітного року (звітний рік - з 01липня попереднього року по 30 червня поточного)

рік

01.08.2006

23

J0190102

Заява про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку

наказ ДПА України від 12.10.1999 № 555, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.10.1999 р. за № 709/4002.

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць

01.08.2006

ПДВ і АКЦИЗ

ПДВ

24

J0200113

J0200511, J0200609, J0215104, J0215204, J0299304, J0299805, J0215704, J0215803

Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками та довідкою)

наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 'Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року №1492', зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. №79/22611

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

25

J0215502

Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2011 № 1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зареєстрованиq в Мін’юсті України 20.12.2011 за № 1490/20228

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

26

J0215602

Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних

наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2011 № 1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зареєстрованиq в Мін’юсті України 20.12.2011 за № 1490/20228

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

27

J0217005

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (як самочтійний документ)

наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 'Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року №1492', зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. №79/22611

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць

01.08.2006

28

J0217103

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (як додаток до декларації)

наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 'Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року №1492', зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. №79/22611

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

29

J0200812

J0201111, J0285105, J0299404, J0285403, J0285701

Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства)

наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 'Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року №1492', зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. №79/22611

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

30

J0287007

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу) (як смостійний документ)

наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 'Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року №1492', зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. №79/22611

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць

01.08.2006

31

J0287104

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (як додаток до декларації)

наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 'Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року №1492', зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. №79/22611

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

32

J0209005

J0209105, J0209204, J0209304, J0299004, J0290503, J0290701

Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)

наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 'Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року №1492', зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. №79/22611

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

33

J0297005

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу) (як самостійний документ)

наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 'Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року №1492', зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. №79/22611

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць

01.08.2006

34

J0297103

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (як додаток до декларації)

наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 'Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року №1492', зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. №79/22611

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

35

J0209404

J0294104, J0294204, J0294304, J0294004, J0294503, J0294601

Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна)

наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 'Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року №1492', зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. №79/22611

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

36

J0294704

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) (як самочтійний документ)

наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 'Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року №1492', зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. №79/22611

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць

01.08.2006

37

J0294803

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (як додаток до декларації)

наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 'Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року №1492', зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. №79/22611

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

38

J0299704

Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду

наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 'Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року №1492', зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. №79/22611

Ю

протягом 20 днів, разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року

місяць

01.08.2006

39

J0299101

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою)

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04.07.12 № 623 "Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

01.08.2006

40

J0299201

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги у пільговому режимі оподаткування

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04.07.12 № 623 "Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

01.08.2006

АКЦИЗ

41

J0202504

Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

наказ ДПА України від 01.12.09 №671, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.10 року за № 125/17420.

Ю

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

01.08.2006

42

J0206202

Довідка про суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

наказ ДПА України від 01.12.09 №671, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.10 року за № 125/17420.

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць

01.08.2006

43

J0206301

Звiт про надходження та використання спирту технiчного

Наказ ДПА України від 13.10.2005 №449, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.11.2005 № 1311/11591.

Ю

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

01.08.2006

44

J0206407

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (1РС)

наказ ДПА України від 22.10.2002 №504 (в редакції наказу ДПА України від 24.09.2007 №549)

Ю

до 10 числа після звітного місяця

місяць

01.08.2006

45

J0206507

Звіт про надходження та використання спирту виробниками спиртовмісної продукції (2РС)

наказ ДПА України від 22.10.2002 №504 (в редакції наказу ДПА України від 24.09.2007 №549)

Ю

до 10 числа після звітного місяця

місяць

01.08.2006

46

J0206602

Розрахунок прогнозної потреби спирту

наказ ДПА України від 29.10.2002 №515

Ю

щоквартально

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

47

J0206705

Довідка про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції.

наказ ДПА України від 19.04.11 р. № 224 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.05.11 р. за № 567/19305

Ю

при поданні авальованого податкового векселя

місяць

01.08.2006

48

J0206805

Довідка про цільове використання спирту

наказ ДПА України від 19.04.11 р. № 224 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.05.11 р. за № 567/19305

Ю

протягом терміну, на який видано авальований податковий вексель, але не більше 90 днів

місяць

01.08.2006

49

J0201405

Звіт про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб- суб'єктів підприємницької діяльності

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1233

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

50

J0208003

Довідка виробника лікарських засобів про цільове використання спирту етилового

наказ ДПА України, МОЗ України від 26.07.05 №230/377, зареєстрований в Міністерстві юстиції України України 10.08.2005 №877/11157

Ю

в терміни місячної звітності

місяць

01.08.2006

51

J0208204

Звiт про обсяги придбання та реалiзацiї алког.напоїв(Ф.№ 1 - ОА)

Наказ ДПА України від 27.04.06 р. N 228(зі змінами згідно наказу ДПА України від 04.09.07 р. № 518)(Зар. в Мін. юстиції України 16.06.06 р. за N 713/12587)

Ю

до 10 числа після звітного місяця

місяць

01.08.2006

52

J0208304

Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (3РС)

наказ ДПА України від 22.10.2002 №504 (в редакції наказу ДПА України від 24.09.2007 №549)

Ю

до 10 числа після звітного місяця

місяць

01.08.2006

53

J0208403

Звiт про обсяги придбання та реалiзацiї тютюн.виробiв (Ф.№ 1 - ОТ)

Наказ ДПА України від 27.04.06 р. N 228(зі змінами згідно наказу ДПА України від 04.09.07 р. № 518)(Зар. в Мін. юстиції України 16.06.06 р. за N 713/12587)

Ю

до 10 числа після звітного місяця

місяць

01.08.2006

54

J0208602

Довідка про отримання спирту етилового

наказ ДПА України, МОЗ України від 26.07.05 №230/377, зареєстрований в Міністерстві юстиції України України 10.08.2005 №877/11157 (в редакції наказу ДПА України від 04.05.2006 №248/258)

Ю

в терміни місячної звітності

місяць

01.08.2006

55

J0208701

Перелік лікарських засобів, для виготовлення яких використовують спирт етиловий та їх відпускна ціна

наказ ДПА України, МОЗ України від 26.07.05 №230/377, зареєстрований в Міністерстві юстиції України України 10.08.2005 №877/11157

Ю

в терміни місячної звітності

місяць

01.08.2006

56

J0208801

Довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору

постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.07 № 545.

Ю

в терміни місячної звітності

місяць

01.08.2006

57

J0209501

J0295103, J0295203, J0295303, J0295403, J0295503, J0295601, J0295703, J0295802

Декларація акцизного податку

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1030, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.2011 № 86/18824.

Ю

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

01.08.2006

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ

58

J0303402

Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів

Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2012 р. № 1405, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.2013 р. №149/22681

Ю

в десятиденний строк після першої реєстрації транспортних засобів в Україні у відповідних органах

місяць

01.08.2006

59

J0300906

J0395101

Розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1016 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2010 № 27/18765.

Ю

щорічно в термін до 1 лютого

рік

01.08.2006

60

J0301203

J0311201

Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1014, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 35/18773

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

61

J0302101

J0312101

Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України від 25.12.2012 № 1408, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.13 за №144/22676

Ю

щорічно в термін до 1 лютого

рік

01.08.2006

62

J0303304

Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік

Наказ Мiнагрополiтики України вiд 26.12.2011 №772, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.04.2012 р. за № 510/20823

Ю

до 1 лютого поточного року

рік

01.08.2006

63

J0303501

J0313501

Податкова декларація туристичного збору

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1014, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 35/18773

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

РЕСУРСНІ ПЛАТЕЖІ

64

J0600406

J0610404

Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден)

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1009, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 25/18763.

Ю

в термін до 40 днів після ІІ, ІІІ та ІУ кварталів

півріччя, 9-місяців, рік

01.08.2006

65

J0600501

Форма 2-ТП (Водгосп) Звiт про використання води

п.328.7 ПКУ, Наказ Держстату від 30.09.97 р. N 230, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 1997 р. за N 480/2284

Ю

щоквартально в термін до 5 днів після звітного кварталу

півріччя, 9-місяців, рік

01.08.2006

66

J0600908

J0610904

Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1009, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 25/18763.

Ю

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

01.08.2006

67

J0601303

J0611301

Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів

Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1019, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.01.2011 за № 45/18783

Ю

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

01.08.2006

68

J0601402

Розрахунок платежiв за спецiальне використання рибних та iнших водних живих ресурсiв

Наказ Держкомiтету рибного господарства України , Мiнекономiки України, Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнекобезпеки України i ДПА України вiд 24.12.99 за № 167/156/299/300/650 , зарегстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.00 за № 17/4238 (стан

Ю

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

69

J0602003

J0620101, J0620201

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (з додатками)

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1015 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.01.2011 за №42/18780

Ю

щорічно в термін до 20 лютого , в терміни подання місячної звітності

рік, місяць

01.08.2006

70

J0603405

J0613405

Податкова декларація збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1009, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 25/18763.

Ю

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

01.08.2006

ВАЛЮТНІ ПЛАТЕЖІ

71

J0700101

Довідка про проведення декларування валютних цінностей доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

наказ Міністертсва фінансів України від 25.12.95 №207, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.01.96 №18/1043

Ю

01.08.2006

72

J0700205

Декларацiя про валютнi цiнностi, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Постанова КМ України від 28.02.2000 №419

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, три квартали, рік

01.08.2006

73

J0700301

Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна

Лист Національного банку України, ДПА України, Державної митної служби України від 09.01.98 №13-226/53-188, № 206/10/22-0117, № 11/3-247

Ю

по мірі необхідності

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

74

J0700601

Звіт про рух валютних цінностей за рахунком

Постанова Правління Національного банку України від 14.10.04 N 485, зареєстрованої в Мін’юсті України 5.11.04 р. за N 1413/10012 із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 10.08.05 р. N 282, від 31.08.05 р. N 321, від 18.11.05 р. N 436.

Ю

щомісячно - не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

місяць

01.08.2006

РЕНТНІ ПЛАТЕЖІ

75

J0800306

J0835102, J0835202

Податковий розрахунок з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.09.12 року №1001, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.10.12 1733/22045

Ю

щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним

місяць

01.08.2006

76

J0801904

J0811902

Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.09.12 року №1000, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.10.12 №1732/22044

Ю

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

77

J0803004

J0830101

Податковий розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

Наказ ДПА України 12.2010 №1011, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 81/18819

Ю

щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним

місяць

01.08.2006

78

J0803104

J0831101

Податковий розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

Наказ ДПА України 12.2010 №1011, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 81/18819

Ю

щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним

місяць

01.08.2006

79

J0803403

J0834101, J0834201

Розрахунок суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (с додатками)

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1017, зареєстрований в Міністерстві юстиції України України від 12.01.2011 №36/18774

Ю

щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним

місяць

01.08.2006

80

J0803602

J0836103, J0836203

Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.09.12 року №1000, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.10.12 №1732/22044

Ю

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ

81

J1201004

J1201104, J1201204

Податкова накладна з додатками

Наказ Міністерства фінансів України від 01.11.2011 № 1379, зареєстрований в Міністерстві юстиції України України від 22.11.2011 № 1333/20071

Ю

у терміни подання декларації по ПДВ

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

82

J1201506

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 № 1340, зареєстрований в Міністерстві юстиції України України 01.02.2013 № 201/22733

Ю

щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць)

місяць

01.08.2006

83

J1200806

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (для податкової декларації з ПДВ переробного підприємства)

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 № 1340, зареєстрований в Міністерстві юстиції України України 01.02.2013 № 201/22733

Ю

щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць)

місяць

01.08.2006

84

J1209006

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (для податкової декларації з ПДВ скороченої)

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 № 1340, зареєстрований в Міністерстві юстиції України України 01.02.2013 № 201/22733

Ю

щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць)

місяць

01.08.2006

85

J1209406

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (для податкової декларації з ПДВ спеціальної)

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 № 1340, зареєстрований в Міністерстві юстиції України України 01.02.2013 № 201/22733

Ю

щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць)

місяць

01.08.2006

ІНШІ ПОДАТКИ

86

J0302001

J0320101, J0320201, J0320301, J0320401, J0320501, J0320601, J0320701

Податкова декларація екологічного податку

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1010, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 26/18764

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

87

J0500103

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1020, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.01.2011 за № 46/18784

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

88

J0500202

Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок)

наказ Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 №614 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.02.01 за №107/5298 (в редакції наказу ДПА України від 28.04.04 № 248)

Ю

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

01.08.2006

89

J0525001

Довідка про використані розрахункові книжки за ______ місяць __ року

наказ ДПА України 01.12.2000 №614 зареєстрований 05.02.2001 №106/5297 (в редакції наказу ДПА України від 28.04.04 № 248)

Ю

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

01.08.2006

90

J0602905

Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1018 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 №28/18766

Ю

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

01.08.2006

ЗВІТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

91

F0100106

F0111101, F0111201, F0111301, F0111401, F0111502, F0111601, F0111702

Податкова декларація про майновий стан і доходи

наказ Міністерства фінансів України від 07.11.11 №1395, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.11 за №1532/20270(із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2012 № 806 )

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й квартал, рік

01.08.2006

92

F0100206

F0121101, F0121201, F0121301, F0121401, F0121502, F0121601, F0121702

Податкова декларація про майновий стан і доходи

наказ Міністерства фінансів України від 07.11.11 №1395, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.11 за №1532/20270 (із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2012 № 806 )

Ф

щорічно

до 1-го травня

01.08.2006

93

F0100701

Розрахунок відокремлених валових доходів, оподаткованого прибутку на податок на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво на підставі складання відокременого балансу фінансово - господарської діяльності

наказ ДПА України від 31.07.1997 № 274, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.08.1997 № 352/2156 (в редакції наказу ДПА України від 30.09.2005 №422)

Ф

"-"-

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

94

F0103701

Звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів

наказ ДПА України від 16.01.1998 №28, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.01.1998 р. за N 56/2496 (в редакції наказу ДПА України від 30.09.2005 №422)

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

95

F0102002

Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності (стаття 298 ПКУ)

Наказ Міністерства фінансів України 20.12.2011 № 1675

Ф

протягом року

місяць

01.08.2006

96

F0103304

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця

наказ Міністерства фінансів України 'Про внесення змін до форм податкових декларацій платника єдиного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року №1688' від 07.11.2012р. №1159, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.11.2012р. за №1998/22310

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

01.08.2006

97

F0103402

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця (першої групи)

наказ Міністерства фінансів України 'Про внесення змін до форм податкових декларацій платника єдиного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року №1688' від 07.11.2012р. №1159, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.11.2012р. за №1998/22310

Ф

щорічно

рік

01.08.2006

98

F0200113

F0200411, F0200509, F0215204, F0215104, F0299304, F0299805, F0215704, F0215803

Податкова декларація з податку на додану вартість

наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 'Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року №1492', зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. №79/22611

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

99

F0215502

Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2011 № 1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зареєстрованиq в Мін’юсті України 20.12.2011 за № 1490/20228

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

100

F0217005

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (як самостійний документ)

наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 'Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року №1492', зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. №79/22611

Ф

до початку перевірки податковим органом

місяць

01.08.2006

101

F0217103

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (як додаток до декларації)

наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 'Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року №1492', зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. №79/22611

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем; щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

102

F0299101

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою)

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04.07.12 № 623 "Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

01.08.2006

103

F0299201

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги у пільговому режимі оподаткування

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04.07.12 № 623 "Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

01.08.2006

104

F0299702

Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду

наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 'Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року №1492', зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. №79/22611

Ю

протягом 20 днів, разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року

місяць

01.08.2006

105

F0202504

Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

наказ ДПА України від 01.12.09 №671, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.10 року за № 125/17420.

Ф

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

01.08.2006

106

F0206202

Довідка про суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

наказ ДПА України від 01.12.09 №671, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.10 року за № 125/17420.

Ф

до початку перевірки податковим органом

місяць

01.08.2006

107

F0206407

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (1РС)

наказ ДПА України від 22.10.2002 №504 (в редакції наказу ДПА України від 24.09.2007 №549)

Ф

до 10 числа після звітного місяця

місяць

01.08.2006

108

F0206507

Звіт про надходження та використання спирту виробниками спиртовмісної продукції (2РС)

наказ ДПА України від 22.10.2002 №504 (в редакції наказу ДПА України від 24.09.2007 №549)

Ф

до 10 числа після звітного місяця

місяць

01.08.2006

109

F0206705

Довідка про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції.

наказ ДПА України від 19.04.11 р. № 224 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.05.11 р. за № 567/19305

Ф

при поданні авальованого податкового векселя

місяць

01.08.2006

110

F0206805

Довідка про цільове використання спирту

наказ ДПА України від 19.04.11 р. № 224 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.05.11 р. за № 567/19305

Ф

протягом терміну, на який видано авальований податковий вексель, але не більше 90 днів

місяць

01.08.2006

111

F0208204

Звiт про обсяги придбання та реалiзацiї алког.напоїв(Ф.№ 1 - ОА)

Наказ ДПА України від 27.04.06 р. N 228(зі змінами згідно наказу ДПА України від 04.09.07 р. № 518)(Зар. в Мін. юстиції України 16.06.06 р. за N 713/12587)

Ф

до 10 числа після звітного місяця

місяць

01.08.2006

112

F0208304

Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (3РС)

наказ ДПА України від 22.10.2002 №504 (в редакції наказу ДПА України від 24.09.2007 №549)

Ф

до 10 числа після звітного місяця

місяць

01.08.2006

113

F0208403

Звiт про обсяги придбання та реалiзацiї тютюн.виробiв (Ф.№ 1 - ОТ)

Наказ ДПА України від 27.04.06 р. N 228(зі змінами згідно наказу ДПА України від 04.09.07 р. № 518)(Зар. в Мін. юстиції України 16.06.06 р. за N 713/12587)

Ф

до 10 числа після звітного місяця

місяць

01.08.2006

114

F0208801

Довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору

постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.07 № 545.

Ф

в терміни місячної звітності

місяць

01.08.2006

115

F0201405

Звіт про суми податкових пільг

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1233

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

01.08.2006

116

F0209501

F0295103, F0295203, F0295303, F0295403, F0295503, F0295601, F0295703, F0295802

Декларація акцизного податку

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1030, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.2011 № 86/18824.

Ф

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

01.08.2006

117

F0301203

F0311201

Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1014, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 35/18773

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

118

F0302001

F0320101, F0320201, F0320301, F0320401, F0320501, F0320601, F0320701

Податкова декларація екологічного податку

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1010, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 26/18764

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

119

F0303501

F0313501

Податкова декларація туристичного збору

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1014, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 35/18773

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

120

F0500103

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1020, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.01.2011 за № 46/18784

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

121

F0500202

Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок)

наказ Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 №614 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.02.01 за №107/5298 (в редакції наказу ДПА України від 28.04.04 № 248)

Ф

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

01.08.2006

122

F0525001

Довідка про використані розрахункові книжки за ______ місяць __ року

наказ ДПА України 01.12.2000 №614 зареєстрований 05.02.2001 №106/5297 (в редакції наказу ДПА України від 28.04.04 № 248)

Ф

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

01.08.2006

123

F0600406

F0610404

Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден)

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1009, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 25/18763.

Ф

в термін до 40 днів після ІІ, ІІІ та ІУ кварталів

півріччя, 9-місяців, рік

01.08.2006

124

F0600908

F0610904

Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1009, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 25/18763.

Ф

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

01.08.2006

125

F0601303

F0611301

Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів

Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1019, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.01.2011 за № 45/18783

Ф

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

01.08.2006

126

F0601402

Розрахунок платежiв за спецiальне використання рибних та iнших водних живих ресурсiв

Наказ Держкомiтету рибного господарства України , Мiнекономiки України, Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнекобезпеки України i ДПА України вiд 24.12.99 за № 167/156/299/300/650 , зарегстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.00 за № 17/4238 (стан

Ф

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

127

F0602003

F0620101, F0620201

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (з додатками)

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1015 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.01.2011 за №42/18780

Ф

щорічно в термін до 20 лютого , в терміни подання місячної звітності

рік, місяць

01.08.2006

128

F0602905

Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1018 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 №28/18766

Ф

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

01.08.2006

129

F0603405

F0613405

Податкова декларація збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1009, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 25/18763.

Ф

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

01.08.2006

130

F0700101

Довідка про проведення декларування валютних цінностей доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

наказ Міністертсва фінансів України від 25.12.95 №207, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.01.96 №18/1043

Ф

01.08.2006

131

F0700205

Декларацiя про валютнi цiнностi, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Постанова КМ України від 28.02.2000 №419

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

квартал, півріччя, три квартали, рік

01.08.2006

132

F0700301

Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна

Лист Національного банку України, ДПА України, Державної митної служби України від 09.01.98 №13-226/53-188, № 206/10/22-0117, № 11/3-247

Ф

по мірі необхідності

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

133

F0700601

Звіт про рух валютних цінностей за рахунком

Постанова Правління Національного банку України від 14.10.04 N 485, зареєстрованої в Мін’юсті України 5.11.04 р. за N 1413/10012 із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 10.08.05 р. N 282, від 31.08.05 р. N 321, від 18.11.05 р. N 436.

Ф

щомісячно - не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

місяць

01.08.2006

134

F0800306

F0835102, F0835202

Податковий розрахунок з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.09.12 року №1001, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.10.12 1733/22045

Ф

щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним

місяць

01.08.2006

135

F0801904

F0811902

Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.09.12 року №1000, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.10.12 №1732/22044

Ф

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

136

F0803004

F0830101

Податковий розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

Наказ ДПА України 12.2010 №1011, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 81/18819

Ф

щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним

місяць

01.08.2006

137

F0803104

F0831101

Податковий розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

Наказ ДПА України 12.2010 №1011, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 81/18819

Ф

щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним

місяць

01.08.2006

138

F0803602

F0836103, F0836203

Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.09.12 року №1000, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.10.12 №1732/22044

Ф

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал, місяць

01.08.2006

139

F1201004

F1201104, F1201204

Податкова накладна з додатками

Наказ Міністерства фінансів України від 01.11.2011 № 1379, зареєстрований в Міністерстві юстиції України України від 22.11.2011 № 1333/20071

Ф

у терміни подання декларації по ПДВ

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

01.08.2006

140

F1201506

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 № 1340, зареєстрований в Міністерстві юстиції України України 01.02.2013 № 201/22733

Ф

щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць)

місяць

01.08.2006

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

141

J0900107

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868

Ю

щоквартально протягом 40 днів наступних після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

142

J0900207

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868

Ю

щоквартально протягом 40 днів наступних після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

143

J0900903

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868

Ю

щорічно протягом 40 днів наступних після звітного року

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

144

J0901601

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868

Ю

щорічно протягом 40 днів наступних після звітного року

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

145

J0901004

Звіт про власний капітал

наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868

Ю

щорічно протягом 40 днів наступних після звітного року

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

146

J0901701

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868

Ю

щоквартально протягом 40 днів наступних після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

147

J0901801

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868

Ю

щоквартально протягом 40 днів наступних після звітного кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

148

J0901901

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868

Ю

щорічно протягом 40 днів наступних після звітного року

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

149

J0902001

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868

Ю

щорічно протягом 40 днів наступних після звітного року

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

150

J0902101

Консолідований звіт про власний капітал

наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868

Ю

щорічно протягом 40 днів наступних після звітного року

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

01.08.2006

151

J0901104

Баланс суб'єкта малого підприємництва

наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за N 397/3690

Ю

щорічно протягом 40 днів наступних після звітного року

рік

01.08.2006

152

J0901201

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за N 397/3690

Ю

щорічно протягом 40 днів наступних після звітного року

рік

01.08.2006

153

J0901301

Примітки до річної фінансової звітності

наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за N 397/3690

Ю

щорічно протягом 40 днів наступних після звітного року

рік

01.08.2006

ПЕРЕЛІК СЕРВІСНИХ ЗАПИТІВ

154

J1300101

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ю

01.08.2006

155

J1400101

Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ю

01.08.2006

156

J1300201

Запит щодо розрахунків з бюджетом

#

Ю

01.08.2006

157

J1400201

Довідка щодо розрахунків з бюджетом

#

Ю

01.08.2006

158

J1300301

Заява на отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів

#

Ю

01.08.2006

159

J1400301

Довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів

#

Ю

01.08.2006

160

J1300401

Запит щодо отримання інформації з Реєстру плтників ПДВ

#

Ю

01.08.2006

161

J1400401

Відповідь на запит щодо отримання інформації з Реєстру плтників ПДВ

#

Ю

01.08.2006

162

J1490001

Інформаційне повідомлення

#

Ю

01.08.2006

163

J1490101

Інформаційне повідомлення про заборгованість з податків з податків та зборів (обов'язкових платежів)

#

Ю

01.08.2006

164

J1490201

Довідка щодо обсягів податкового кредиту, сформованого за рахунок податкових накладних, не зареєстрованих в ЄРПН.

#

Ю

01.08.2006

165

J1490301

Інформаційне повідомлення про заборгованість за іноземними кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками (фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі)

#

Ю

01.08.2006

166

J1490401

Інформаційне повідомлення про настання терміну сплати розстроченої (відстроченої, реструктуризованої) суми грошових зобов’язань (податкового боргу).

#

Ю

01.08.2006

167

F1300101

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ф

01.08.2006

168

F1400101

Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

#

Ф

01.08.2006

169

F1300201

Запит щодо розрахунків з бюджетом

#

Ф

01.08.2006

170

F1400201

Довідка щодо розрахунків з бюджетом

#

Ф

01.08.2006

171

F1300301

Заява на отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів

#

Ф

01.08.2006

172

F1400301

Довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів

#

Ф

01.08.2006

173

F1300401

Запит щодо отримання інформації з Реєстру плтників ПДВ

#

Ф

01.08.2006

174

F1400401

Відповідь на запит щодо отримання інформації з Реєстру плтників ПДВ

#

Ф

01.08.2006

175

F1490001

Інформаційне повідомлення

#

Ф

01.08.2006

176

F1490101

Інформаційне повідомлення про заборгованість з податків з податків та зборів (обов'язкових платежів)

#

Ф

01.08.2006

177

F1490201

Довідка щодо обсягів податкового кредиту, сформованого за рахунок податкових накладних, не зареєстрованих в ЄРПН.

#

Ф

01.08.2006

178

F1490301

Інформаційне повідомлення про заборгованість за іноземними кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками (фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі)

#

Ф

01.08.2006

179

F1490401

Інформаційне повідомлення про настання терміну сплати розстроченої (відстроченої, реструктуризованої) суми грошових зобов’язань (податкового боргу).

#

Ф

01.08.2006

180

F1490401

Інформаційне повідомлення про настання терміну сплати розстроченої (відстроченої, реструктуризованої) суми грошових зобов’язань (податкового боргу).

#

Ф

01.08.2006

181

F1490401

Інформаційне повідомлення про настання терміну сплати розстроченої (відстроченої, реструктуризованої) суми грошових зобов’язань (податкового боргу).

#

Ф

01.08.2006